.

Personel

Doç. Dr. Ahmet Cumhur AKIN
Koordinatör
Telefon: +90 248 213 20 46
E-Posta: acumhurakin@mehmetakif.edu.tr

Dr. Öğr. Üyesi Kamil ATLI
Koordinatör Yardımcısı
Telefon: +90 248 213 20 53
E-Posta: kamilatli@mehmetakif.edu.tr

Öğr. Gör. Mine AKMAN
Telefon: +90 248 213 22 95
E-Posta: makman@mehmetakif.edu.tr

Koordinatörlük

  • Proje Hakkında
  • Personel
  • Tanıtım Filmi
  • Yürütme Kurulu
  • Sektör Meclisi
  • Yönerge
  • Formlar
  • İletişim