Bölgesel Kalkınma Amaçlı
Misyon Farklılaşması ve İhtisaslaşması
  ANA SAYFA İLETİŞİM
 
  Proje Hakkında  
  Yürütme Kurulu  
  Sektör Meclisi  
  Proje Koordinatörleri  
  Sektör Meclisi Yönergesi  
  İletişim  
     

 

 

 

 
Bölgesel Kalkınma Amaçlı Misyon Farklılaşması ve İhtisaslaşması
Bu proje, Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi “Bölgesel Kalkınma Amaçlı Misyon Farklılaşması ve İhtisaslaşması” Programı kapsamında Burdur ilinin sahip olduğu potansiyelleri ile üniversitenin mevcut ve gelecek altyapısının uyumlaştırılarak tarım ve hayvancılıktaki rekabet gücünü artırmayı amaçlamıştır.
Söz konusu program, “Burdur ili sektörel rekabet gücünün arttırılması: tarım ve hayvancılıkta farklılaşarak bütünleşik kalkınma” adı altında gerçekleştirilecek bütünleşik bir yapıya sahiptir.
Tarım ve hayvancılıkta farklılaşmaya dayalı bütünleşik kalkınma modeli; Üniversite öncülüğünde Burdur ili yerli hayvan ırklarının geliştirilmesi, genetik ıslah ile nitelikli ırkların kazandırılması, hayvan sağlığının korunması ve et-süt veriminin arttırılması ve hayvansal sanayiye dayalı katma değer yaratılması amaçları ile uyumlu olarak; (i) çiftçi eğitimi ve çiftlik yönetimi, (ii) hayvan yetiştiriciliği ve (iii) hayvancılığa dayalı sanayi olmak üzere üç ana eksene oturmaktadır.
Bu kapsamda, modelin temel hedefleri;
1) Çiftçi Eğitimi ve Yayım Hizmeti,
2) Büyükbaş Hayvanların Genetik Islahı ve Sığır Embriyosu Üretimi,
3) Teke Yöresi Küçükbaş Yerli Gen Kaynaklarının Verim Düzeylerinin Geliştirilmesi,
4) Hayvan Hastalıklarının Önlenmesi ve Erken Tanı Yöntemlerinin Geliştirilmesi,
5) Geleneksel Ürünlerin Yenilikçi Hayvansal Ürünlere Dönüşümü ve Bölgesel Markalaşma,
6) Hayvansal Atık ve Yan Ürünlerin Değerlendirilmesi,
7) Hayvan Beslemeye Yönelik Alternatif Tarımsal Ürünlerin Üretimi ve
8) Et ve Süt Ürünleri Sektörüne Yönelik Ar-Ge Alt Yapısının İyileştirilmesi,
olarak belirlenmiştir.
Duyurular
Herhangi bir duyuru bulunmamaktadır.

 

 
Haberler
Herhangi bir haber bulunmamaktadır.

 

     

E-posta: hayvancilik@mehmetakif.edu.tr