Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi | Tarım ve Hayvancılık Kalkınma Projesi Koordinatörlüğü

PERSONEL

Personel
Prof. Dr. Hakan ÖNER
Koordinatör
Telefon: +90 248 213 20 04
E-Posta: hakanoner@mehmetakif.edu.tr
Dr. Öğr. Üyesi Selman ULUIŞIK
Koordinatör Yardımcısı
Telefon: +90 248 213 22 94
E-Posta:suluisik@mehmetakif.edu.tr
Dr. Öğr. Üyesi Zafer USTA
Koordinatör Yardımcısı
Telefon: +90 248 213 20 76
E-Posta: zusta@mehmetakif.edu.tr
Öğr. Gör. Hatice AYDOĞAN
Telefon: +90 248 213 20 06
E-Posta: haydogan@mehmetakif.edu.tr
Öğr. Gör. Mine AKMAN
Telefon: +90 248 213 22 95
E-Posta: makman@mehmetakif.edu.tr