Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi | Tarım ve Hayvancılık Kalkınma Projesi Koordinatörlüğü

DUYURU

Proje kapsamında Lisansüstü tez desteğine başvurmak için gereken evraklar;

a) Koordinatörlüğe başvuru dilekçesi

b) Lisansüstü tez proje destek formu

c) Tezin kabul edildiğine dair Enstitü Yönetim Kurul Kararı

İlgili evraklar EBYS üzerinden koordinatörlüğe yollanacaktır. Hayvancılık Projesi kapsamında destek almak isteyen tez projeleri öncelikli olarak koordinatörlüğümüze başvuru yapacak olup BAP başvurularını daha sonrasında gerçekleştireceklerdir.

Diğer Duyurular